"ПОРАДИ ДБАЙЛИВОГО ГОСПОДАРЯ"

Методичний паспорт соціального медіаосвітного проекту

1.     Керівник  проекту: Гайдученко А.А.

2.     Місце роботи: Зеленодольська ЗШ№1

3.     Тип проекту:соціальний,  медіаосвітній, дослідницько - інформаційний

4.     За кількістю учасників : груповий

5.     За тривалістю підготовки: короткотривалий ( 2 тижні)

6.     Навчальний предмет: алгебра та початки аналізу (статистика)

7.     Клас: 11-Б

8.     Кількість учнів: 24

 

 

 « Охорона природи – це справа всіх і кожного, це державна справа»   

                                (закон України «Про охорону навколишнього середовища'')

Енергозбереження – колосальний крок до життя

у гармонії  з природою,  у гармонії з самим собою!

                                                                           

Ключове питання: Як зберегти енергію?


Ключові слова: електроенергія ,теплова енергія, статистичні дослідження.


Допоміжні матеріали: підручник математики, довідники , Інтернет .
 

Тематичні питання
 1. Як проводити статистичні дослідження?
2. Чи потрібні ці знання та вміння в житті?
3.Де застосовуються ці знання та вміння ?
 

Змістові питання
1. Що значить енергозбереження?
2. Як зменшити витрати води?
3. Як економити електроенергію ?
4. Які правила економії енергії?
5. Як економити тепло?
6. Які правила хорошого господаря?

 Необхідне устаткування: комп’ютер, принтер,ксерокс, цифровий  фотоапарат .

Додаткове приладдя та витратні матеріали: Кольоровий папір, фломастери, папір, учнівські зошити.

        

 

                                                                     Анотація
 

Це міжпредметний соціальний медіаосвітній проект «Дбайливий господар», який об'єднує математику, фізику, хімію, біологію, історію, інформатику.  

Актуальність даного  проекту полягає в тому, що проблема сьогодення - енергоефективність й енергозбереження- є актуальною не лише для нашої школи, а й для нашої країни загалом. Ми переконані: кожна людина повинна замислитися над тим, як зменшити споживання електроенергії, тепла і води, при цьому не позбавляючи себе можливості комфортного існування. Адже наше життя не можливе без побутової техніки, теплої води і тепла в наших оселях.  Ресурси нашої планети постійно зменшуються зі стрімкою швидкістю, тому потрібно знайти нові шляхи енергозбереження в нашій країні. Ми намагаємося  донести до дорослих та дітей важливість цього питання, бо неефективне використання електричної енергії є головною причиною існуючих на Землі екологічних проблем, одна із яких - зміна клімату.

 Під час роботи над проектом учні повинні дослідити, який внесок може зробити кожна людина  для збереження багатств землі?  Задіяні діти мають гарні здібності з математики, а як відомо з практики, ці діти мають також поглиблені знанні і з інших предметів. При презентації Проекту дослідники зможуть довести необхідність збереження енергії. Що і стане одним із результатів цього проекту.

  Мета:

 практична: розгляд питань щодо застосування математичних знань у різних галузях суспільного життя людини;     

        визначення шляхів енергозбереження  та запровадження енергозберігаючих технологій;

       залучення учнів до розв’язання проблем енергозбереження, як одної із передумов стійкого екологічно-безпечного розвитку;

 виховна: виховання економічного і екологічного мислення учнів, почуття патріотизму, відповідальності за те, що відбувається довкола; формування розуміння необхідності ціннісного ставлення як до знання в цілому, так і до математичних знань зокрема;

 розвиваюча: розвиток пізнавальної активності учнів, сприяння розширенню інтелектуального кругозору, формуванню математичної культури учнів, медіакультури, медіаграмотності.

 Завдання проекту:                                  

ü Розширити діапазон знань з проблеми енергозбереження серед учнів  школи, мешканців міста.

ü Формувати навички пізнавальної і дослідницької діяльності через метод проектів як форми навчання, що забезпечує уміння самостійно набувати знання і застосовувати їх на практиці.

ü Дослідним методом навчити збирати, аналізувати, систематизувати і поширювати інформацію.

ü Навчити учнів створювати якісні медіатексти: брошури, телепрограми, слайд-шоу, статті в газету.

ü Сформувати групи за напрямками дослідження і навчити співпраці в групах.

ü Презентація матеріалів дослідження під час загальношкільної конференції.

ü Висвітлити матеріали дослідження в ЗМІ: блозі учителя математики Гайдученко А.А., на сайті школи, у районній газеті, в репортажі міської т/с «Лілія» .

Очікуваний  результат:

ü Збільшити кількість учнів, які набудуть навичок пізнавальної і дослідницької діяльності через метод проектів.

ü Учасники проекту в результаті дослідницької роботи розширять свої знання з питань енергозбереження.

ü Здійснення просвітницької акції: переконаємо наших учнів і місцеву громадськість, що неефективне використання електричної енергії - одна із причин зміни клімату на землі.

ü Знайдемо прості енергетичні рішення, які можна вжити в нашій школі та вдома.

ü Підвищимо активність громадськості з питань енергозбереження в нашому місті .

ü Підготуємо презентацію Проекту  та виступ учасників  проекту на загальношкільній конференції та в ЗМІ.

ü Покажемо доцільність використання тематики енергозбереження вчителями будь-якого шкільного предмета.

ü Учні  отримають певний досвід щодо здійснення пошукової інформації в мережі Інтернет, обробки цієї інформації на різних рівнях, створення медіатекстів, їх  подання - від презентації до виступу,

ü планування результативності особистої та колективної діяльності.

 Етапи роботи над проектом:

ü об’єднання учнів у групи за інтересами;

ü розподіл обов’язків;

ü пошук інформації; оформлення матеріалів;

ü пошук відповідей на тематичні питання, узагальнення результатів, досліджень і створення звіту у вигляді презентації; відгуків, фото, телепередач;

Критерії оцінювання:
  Робота кожної групи оцінюється за такими критеріями :
             * науковість змісту; * оформлення матеріалів;
              * доступність; * наочність;
               * конкретність; * чіткість ілюстрацій.
 Всі види критерій - від 5 до 10 балів; 60 балів - оцінка 12.

 

 

 

 

 

 

 Разом навчатися не тільки легше

Й цікавіше, але й значно ефективніше.                                                                      Є. С. Полат.       

                                                                     Опис проекту

1. Вибір теми проекту, планування роботи над проектом, розподіл обов'язків у групі, встановлення змістовного рівня підготовки інформації у відповідності з умовами її подачі, визначення джерел інформації та методів дослідження, початок збору інформації, обговорення підсумків роботи за день.

2. Аналіз отриманих даних, оформлення висновків, уточнення форми презентації кінцевого продукту проекту та необхідних матеріалів. Підготовка до захисту проекту, оцінка внеску кожного члена групи в створення проекту.

  3. Захист проекту.

 Діяльність учасників на етапах проведення проекту

Підготовчий:

ü Учитель коментує тему і мету проекту.

ü Мотивація  діяльності учнів.

ü Обговорення цілей і головних питань проекту.

ü Обговорення проблеми, визначення напрямків дослідження, завдань проекту.

ü Створення організаційного комітету проекту.

ü Систематизація нормативної бази.

ü Тренінг для учасників проекту «Проект – як метод дослідницької діяльності».

ü Оформлення матеріалів та презентацій.

ü Підготовка виступу на шкільній конференції, сценарію для телепередачі, написання статті.

ü Розміщення матеріалів на сайті школи та в ЗМІ.

Планування:

       Основна діяльність проекту. Проблема, над якою будемо працювати.

З уроків історії, географії та фізики ми знаємо, що народження енергетики відбулося кілька мільйонів років тому назад, коли людина навчилася використовувати вогонь. Прекрасний міф про Прометея, який подарував людям вогонь, з’явився в Древній Греції набагато пізніше того, як в багатьох частинах світу були засвоєні методи отримання і гасіння, збереження вогню і раціонального використання палива.

Людству потрібна енергія, при чому потреби в ній збільшуються з кожним роком, що веде до забруднення навколишнього середовища. Останнім часом вчені пов’язують неефективне використання енергоресурсів з однією з глобальних проблем людства – зміною клімату. «Згубні наслідки зміни клімату вже очевидні,» - зазначено у Декларації ООН. Саме швидкість зміни клімату є загрозою значних змін природних екосистем та людського суспільства. Тому проблема енергозбереження є не лише проблемою вартості тепла, води, електрики. У першу чергу, це є проблема нашого майбутнього.

Ефективне використання енергії залежить від політики держави у галузі енергозбереження. В Україні створено декілька національних програм, спрямованих на ефективне споживання енергії у промисловості й побуті. Ми пропонуємо і нам сьогодні приєднатися до вирішення проблем енергозбереження та визначити напрямки та шляхи енергозбереження у нашій школі. І всім разом переконати учнів нашої школи та громадськість міста у необхідності заощаджувати енергію в усіх її видах і навчити, як це робити таким чином, щоб внести свій внесок в рішення проблеми – зміни клімату.

Створення дослідницьких груп.

У здійсненні проекту беруть участь учні 11-Б класу, які об’єднуються у 4 групи по 6 чоловік; термін реалізації проекту – 2 тижні.

Потрібно визначити напрямки та шляхи збереження енергії . Для цього проведемо дослідження, тому кожна група отримує своє завдання:

 І група  з’ясує шляхи економії води у побуті. Для цього потрібно взяти інтерв’ю у  певної кількості осіб (50-60), обробити данні та представити у вигляді діаграм та статистичних таблиць.

ІІ група. Яка кількість електроенергії витрачається родинами за місяць  та її вартість? Які способи зменшення енергії вони використовують? Оброблені данні та представити у вигляді діаграм та статистичних таблиць.

ІІІ група.  Визначає шляхи збереження тепла у приміщеннях. Розраховує затрати на модернізацію та утеплення приміщень. Оброблені данні та представити у вигляді діаграм та статистичних таблиць.

  IV  група.  Здійснює рейд по класним кімнатам, де разом з учнями, які в них навчаються, обчислюють вартість витраченої електроенергії при тарифі 0,32 копійки за 1кВт*год., а також за 30 днів. Разом з учнями знайти шляхи енергозбереження в нашій школі та записати їх пропозиції.  

Учні розподіляють обов’язки.

Дослідницький:

Відбувається збір інформації , пошук відповідей на основні питання з подальшим обговоренням, аналізом та корекцією. Кожна група обирає питання та відповідає на них.

Результативно-узагальнюючий етап:

ü Опрацювали та проаналізували матеріали  досліджень.

ü Осмислили та надрукували матеріали досліджень.

ü Зацікавили та залучили нових активістів для пропаганди питань енергозбереження.

ü Розширили коло небайдужих до проблеми енергозбереження серед громадян нашого міста та району.

ü Систематизація та формування висновків.

ü Складання плану презентації, написання сценарію телепередачі, статті в «Апостолівські новини».

ü Підготовка матеріалів до науково-практичної конференції та для ЗМІ.

ü Набір та верстання брошури «Поради доброго господаря».

Презентаційний:

ü Комп’ютерні презентації по даному проекту на загальношкільній науково-практичній конференції.

ü Буклет «Поради доброго господаря» представлений в ЗМІ, в бібліотеках школи та міста.

ü Вихід телепередачі ««Поради доброго господаря» («Лілія ТВ», м.Зеленодольськ, т/с «Атлант», м.Апостолове»), статті «Поради доброго господаря»  («Апостолівські новини»).

Оцінка:

ü Результати досліджень – якість знань, навичок.

ü Оцінка зусиль учнів, їх креативність, творчий потенціал.

ü Активність кожного учасника проекту в співвідношенні з його індивідуальними можливостями.

ü Самостійність, відповідальність під час участі у проекті.

 Матеріально-технічне,інформаційно-технічне, методичне забезпечення: друковані матеріали, навчальна та методична література, електронні енциклопедії, аналіз навчальної літератури в аспекті питань, запропонованих до розгляду на проекті, фотоматеріали.

 Очікуваний кінцевий продукт проекту: слайдові презентації, доповідь на загальношкільній конференції,  друкована збірка «Порадник дбайливого господаря», телепередача, статті в друкованих та електронних джерелах.

 

 

 

 

 

Підбиття підсумків проекту

           Хоча чужі знання можуть нас чогось навчити

           Мудрим стаєш лише власною мудрістю.

                                           М. Монтен

     Людство крокує просторами 21 століття і вирішує глобальні проблеми сьогодення, одна з яких енергозбереження. Учні нашої школи бачать одним із шляхів вирішення цієї проблеми в просвітницькій діяльності. Разом ми дійшли висновку, що економія енергії має дуже велике значення  для кожного з нас, запропонували ідеї того, як можна економити електроенергію, тепло та воду в  побуті.

Світ прекрасний:                            
 

 

Навколо тебе  
Сонце ясне 
І синє небо, 
Птахи і звірі, 
Гори і ріки – 
Нехай він буде 
Таким навіки! 
Нехай людина 
Добро приносить, 
Бо світ навколо 
Любові просить.

 

 

Ми закликаємо  вас:

«Бережіть електроенергію, тепло і воду вдома, в школі, на роботі!»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література:

 

·         http://uk.wikipedia.org   

·         http://service.prom.ua

·        http://naer.gov.ua/poradi-z-energozberezhennya-v-pobuti

·        http://uazakon.com

·        Праховник А.В., Іншеков Є.М « Єнергозбереження та пом’якшення змін клімату.» – Посібник з пом’якшення змін клімату і раціонального використання енергії та ресурсів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. - К. -2008

·        Інтерактивні технології навчання .\\ Помету О., Пироженко Л. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання: наук. Метод. Посібник. –  К.: А. С. К., 2004. – с. 33-42.

·        Математика в школах України. - №33(156),2006.

·        Математика. Довідник\ Сост. Г. М . Якушєва; 1997. – 576с.

                                                                                         

 

Like it